Algemene voorwaarden/ Privacy Policy

Algemene voorwaarden

annulering

Als u bij Schoonheidssalon Serene Beauty een behandeling boekt wordt deze tijd speciaal voor u gereserveerd. En kan deze behandeltijd niet door iemand anders geboekt worden. Wanneer u deze afspraak op korte termijn annuleert gaat deze gereserveerde tijd verloren. Deze behandeltijd kan dan niet meer opgevuld worden en is er gemist inkomen. Hier door geldt bij Serene Beauty de volgende annuleringsregels:

* Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur wordt er 50% van de kosten van de behandeling gerekend. Deze kosten worden via een betaalverzoek via whatsapp, sms of e-mail verstuurd.

* Bij annulering tot een uur voor de afspraak of het niet op komen dagen bij een behandeling zonder afmelding, wordt er 100% van de kosten van de behandeling gerekend. Deze kosten worden via een betaalverzoek via whatsapp, sms of e-mail verstuurd.

PRIVACYVERKLARING VAN SCHOONHEIDSSALON SERENE BEAUTY

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SCHOONHEIDSSALON SERENE BEAUTY verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van SCHOONHEIDSSALON SERENE BEAUTY of om een andere reden persoonsgegevens aan SCHOONHEIDSSALON SERENE BEAUTY verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Uw gegevens zijn bij SCHOONHEIDSSALON SERENE BEAUTY in vertrouwde handen en worden uw persoonlijke en klantengegevens nooit verkocht aan derden.

1.Verantwoordelijke
Schoonheidssalon Serene Beauty, gevestigd aan Slotlaan 292 3701GW Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.schoonheidssalonzeist.nl, Slotlaan 292 3701GW Zeist, 0612718329, info@schoonheidssalonzeist.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Serene Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Notities van informatie die in de vragen/gesprek tijdens de behandeling gegeven worden: zoals cosmeticagebruik, huidconditie, allergieën, eventuele ziektebeelden die van belang zijn voor de correcte uitvoering van een behandeling.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoonheidssalonzeist.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon Serene Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– U te kunnen contacteren over afspraken en de eventuele annulering of wijziging daarvan
– U het beste van dienst te kunnen zijn met een volgende behandeling met de gegevens van cosmetica gebruik, allergieën e.d. .
– U een herinnerings e-mail of sms bericht te sturen voor de komende behandeling

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon Serene Beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Serene Beauty) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Serene Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres, notities klantgegevens, bewaartermijn: 4 jaar, reden: U het beste van dienst kunnen zijn met een volgende behandeling. Binnen deze termijn zijn er veel terugkerende klanten en met deze klantengegevens kan Schoonheidssalon Serene Beauty u beter van dienst zijn.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Serene Beauty verstrekt uw gegevens uiteraard niet aan derden wanneer dit niet noodzakelijk is en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken (onlineafspraken.nl) in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Serene Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalonzeist.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Serene Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Serene Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schoonheidssalonzeist.nl